Senarai Topik Rundingan

Total : 23 results found.
# Status Kategori Topik Tarikh Tahun Papar Komen Keputusan
1 Archive ' Town & Country Planning' Indeks Daya Huni Malaysia (iDAM) 15-03-2022 hingga 30-04-2022 2022 34 0
2 Archive ' Solid Waste Management' Draf Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengurusan atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal) 18-03-2022 hingga 18-05-2022 2022 12 0
3 Archive ' Local Government' Pelaksanaan Light Regulatory Impact Assessment bagi Akta Tuan Rumah Inapan 1952 [Akta 248] 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
4 Archive ' Solid Waste Management' Draf Semakan semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672] 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
5 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pembangunan Waste Eco Park 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
6 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi) 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
7 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengimportan Sisa Pepejal Import Plastik di Bawah H.S Kod 39.15 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
8 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Rawatan Sisa Makanan di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi) 18-03-2022 hingga 18-04-2022 2022 9 0
9 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengendalian, Rawatan dan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Isi Rumah) 18-03-2022 hingga 18-04-2022 2022 6 0
10 Archive ' Urban Wellbeing' Soal Selidik Kajian Keberkesanan Dasar Komuniti Negara 15-03-2022 hingga 01-04-2022 2022 12 0
11 Archive ' Local Government' Cadangan Pindaan Terhadap Akta Tuan Rumah Inapan 1952 (Akta 248) 01-08-2021 hingga 30-09-2021 2021 71 0
12 Archive ' Town & Country Planning' Cadangan Perancangan Bandar Baharu di Selangor 15-09-2021 hingga 15-10-2021 2021 83 0
13 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 04-03-2021 hingga 20-08-2021 2021 52 1
14 Archive ' Lain-lain' DRAF PELAN TINDAKAN MAJLIS KESELAMATAN AKTIVITI AIR (MKAA) 2016-2020 01-11-2016 hingga 19-11-2016 2016 34 1
15 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 18-12-2020 hingga 01-01-2021 2020 48 2
16 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pengurusan Premis Cucian Kenderaan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 06-09-2019 hingga 20-09-2019 2019 82 0
17 Archive ' Local Government' Deraf Garis Panduan Pengurusan dan Penyenggaraan Kolam Renang di Kawasan PBT 16-08-2017 hingga 30-08-2017 2017 75 1
18 Archive ' Landscape Development' Kesedaran Orang Awam Kepada Lokasi Dan Fungsi Taman Awam Di Seluruh Malaysia 01-11-2016 hingga 03-03-2017 2016 117 2
19 Archive ' Lain-lain' Cadangan Logo Korporat Baharu 19-08-2016 hingga 26-08-2016 2016 335 102
20 Archive ' Solid Waste Management' Cadangan pindaan terhadap Seksyen 3, 9, 39, 70 dan 85A dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 19-02-2016 hingga 13-04-2016 2016 0 0
21 Archive ' Solid Waste Management' Alternatif Pembinaan Loji Rawatan Termal (Insinerator) 02-09-2013 hingga 01-09-2014 2013 441 124
22 Archive ' Solid Waste Management' Maklum Balas Dapatan Makmal Pengurusan Sisa Pepejal 02-03-2016 hingga 29-07-2016 2016 35 3
23 Archive ' Lain-lain' Cadangan logo Korporat Baharu/Proposal for New Corporate Logo 17-08-2016 hingga 23-08-2016 2016 9 0