Draf Garis Panduan Pembangunan Waste Eco Park

Draf garis panduan ini merupakan satu dokumen yang memberikan panduan dan rujukan dalam merancang, mengawal, mengurus dan mengendali aktiviti pembangunan Waste Eco Park (WEP) di Malaysia. Sehubungan itu, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam dalam pembangunan garis panduan ini.

Pegawai untuk dihubungi:
Puan Nurul Hida binti Ramli di talian 03-88915554 dari Cawangan Dasar Ekonomi Kitaran, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau.


Lampiran

  1. Draf Garis Panduan Pembangunan Waste Eco Park