Senarai Topik Rundingan

Total : 10 results found.
# Status Kategori Topik Tarikh Tahun Papar Komen Keputusan
1 Archive ' Solid Waste Management' Draf Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengurusan atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal) 18-03-2022 hingga 18-05-2022 2022 12 0
2 Archive ' Solid Waste Management' Draf Semakan semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672] 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
3 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pembangunan Waste Eco Park 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
4 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi) 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
5 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengimportan Sisa Pepejal Import Plastik di Bawah H.S Kod 39.15 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
6 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Rawatan Sisa Makanan di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi) 18-03-2022 hingga 18-04-2022 2022 9 0
7 Archive ' Solid Waste Management' Draf Garis Panduan Pengendalian, Rawatan dan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Isi Rumah) 18-03-2022 hingga 18-04-2022 2022 6 0
8 Archive ' Solid Waste Management' Cadangan pindaan terhadap Seksyen 3, 9, 39, 70 dan 85A dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 19-02-2016 hingga 13-04-2016 2016 0 0
9 Archive ' Solid Waste Management' Alternatif Pembinaan Loji Rawatan Termal (Insinerator) 02-09-2013 hingga 01-09-2014 2013 441 124
10 Archive ' Solid Waste Management' Maklum Balas Dapatan Makmal Pengurusan Sisa Pepejal 02-03-2016 hingga 29-07-2016 2016 35 3