Draf Semakan semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672]

Cadangan draf semakan semula Akta 672 ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peruntukan-peruntukan di dalam Akta 672 adalah menyeluruh dan relevan dengan keadaan semasa. Cadangan ini juga bertujuan untuk meluaskan penguatkuasaan Akta 672 di negeri-negeri yang tidak menerima pakai Akta ini. Sehubungan itu, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam dalam semakan semula Akta 672 ini.

Pegawai untuk dihubungi:
Puan Siti Faridah binti Samsudin di talian 03-88915536 dari Cawangan Dasar Ekonomi Kitaran, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau.


Lampiran

  1. Draf Semakan semula Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672]