Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Garis panduan ini merupakan satu dokumen yang memberi panduan kepada PBT dan mana-mana pihak yang berkenaan dalam merancang, mereka bentuk, mengurus dan menyenggara pasar di Malaysia ke arah mewujudkan Pasar Sejahtera. Sehubungan itu, JKT amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam bagi menambah baik draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan PBT. Terima kasih. Pegawai untuk dihubungi: Cik Raihani Binti Che Mamat di talian 03-88913335 (e-mel: raihani_cm@kpkt.gov.my) dan Pn. Wan Adzlinda Binti Wan Ariffin di talian 03-88913351 (e-mel: wadzlinda@kpkt.gov.my). Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk melalui URL: https://drive.google.com/file/d/1CPadI54YQoXzo2r-Mbt8Fh3Cn-EuN1uk/view?usp=sharing atau melalui pengumuman di Portal Rasmi JKT.


Lampiran

  1. LAMPIRAN - BORANG SEMAK DAN PEMERIKSAAN PASAR AWAM

Comments

  • MOHD KHAIRIL AZHAN BIN ZAKARIA - 2020-12-18 23:40:45
    "Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh dirujuk melalui URL:\r\nhttps:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1CPadI54YQoXzo2r-Mbt8Fh3Cn-EuN1uk\/view?usp=sharing"
  • Teah Khai Chek - 2020-12-22 00:44:01
    ""