Draf Garis Panduan Pengendalian, Rawatan dan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Isi Rumah)

Draf garis panduan ini merupakan satu dokumen yang memberi panduan kepada penjana sisa makanan bagi sektor isi rumah dalam mengendali, mengurang dan merawat sisa makanan. Sehubungan itu, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam dalam pembangunan garis panduan ini.

Pegawai untuk dihubungi:
Puan Siti Faridah binti Samsudin di talian 03-88915536 dari Cawangan Dasar Ekonomi Kitaran, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau.


Lampiran

  1. Draf Garis Panduan Pengendalian, Rawatan dan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Isi Rumah)