Cadangan Logo Korporat Baharu

Berikutan penambahan dan kepelbagaian fungsi dan bidang kuasa, KPKT bercadang untuk menukar logo korporat sedia ada.