Senarai Topik Rundingan

Total : 6 results found.
# Status Kategori Topik Tarikh Tahun Papar Komen Keputusan
1 Archive ' Local Government' Pelaksanaan Light Regulatory Impact Assessment bagi Akta Tuan Rumah Inapan 1952 [Akta 248] 24-03-2022 hingga 24-04-2022 2022 5 0
2 Archive ' Local Government' Cadangan Pindaan Terhadap Akta Tuan Rumah Inapan 1952 (Akta 248) 01-08-2021 hingga 30-09-2021 2021 71 0
3 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 04-03-2021 hingga 20-08-2021 2021 52 1
4 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pasar Sejahtera di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 18-12-2020 hingga 01-01-2021 2020 48 2
5 Archive ' Local Government' Draf Garis Panduan Pengurusan Premis Cucian Kenderaan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 06-09-2019 hingga 20-09-2019 2019 82 0
6 Archive ' Local Government' Deraf Garis Panduan Pengurusan dan Penyenggaraan Kolam Renang di Kawasan PBT 16-08-2017 hingga 30-08-2017 2017 75 1