Draf Garis Panduan Pengurusan Cerun Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Garis panduan ini merupakan satu dokumen yang memberi panduan kepada PBT mengenai pengurusan cerun dengan mengintegrasikan garis panduan sedia ada untuk menyelaras dan menyeragam pengurusan cerun di PBT agar lebih teratur terutama dari aspek perancangan pemajuan, rekabentuk, pembinaan dan penyenggaraan. Sehubungan itu, Jabatan Kerajaan Tempatan amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam bagi menambah baik draf Garis Panduan Pengurusan Cerun di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.

Pegawai untuk dihubungi: Pn. Salhana Binti Ismail di talian 03-88913402 dan En. Mohd. Shafiq Bin Othman di talian 03-88913453


Lampiran

  1. DRAF GARIS PANDUAN PENGURUSAN CERUN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Comments

  • Jessica - 2021-08-17 14:42:05
    "setuju"