Cadangan pindaan terhadap Seksyen 3, 9, 39, 70 dan 85A dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Jabatan ini sedang membuat cadangan pindaan terhadap Seksyen 3, 9, 39, 70 dan 85A dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dimana kini dalam proses penyediaan Kertas Jemaah Menteri. Klik untuk perincian cadangan pindaan.