Draf Garis Panduan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi)

Draf garis panduan ini merupakan satu dokumen yang memberi panduan kepada penjana sisa makanan bagi sektor industri, komersial dan institusi berhubung cadangan dan aktiviti untuk mengurangkan penjanaan sisa makanan di punca. Sehubungan itu, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau amat mengalu-alukan maklum balas daripada pihak berkepentingan serta orang awam dalam pembangunan garis panduan ini.

Pegawai untuk dihubungi:
Puan Siti Faridah binti Samsudin di talian 03-88915536 dari Cawangan Dasar Ekonomi Kitaran, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau.


Attachments

  1. Garis Panduan Pengurangan Sisa Makanan Di Punca (Untuk Industri, Komersial dan Institusi)